ta.png

[PDF] CÀY LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 - BẢN 2023 - THẦY VŨ NGỌC ANH

[PDF] CÀY LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 -  BẢN 2023 - THẦY VŨ NGỌC ANH

[PDF] CÀY LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12 -  BẢN 2023 - THẦY VŨ NGỌC ANH


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Bạn có thể tự học vật lý 12 bằng nhiều cách khác nhau: 

  • Ghi chú lại những công thức quan trọng sau mỗi bài học vào một quyển sổ tay riêng để có thể học thuộc nhanh chóng hoặc ôn tập lại bất cứ khi nào cần. 
  • Tìm hiểu thêm kiến thức mở rộng hoặc nâng cao để tự nâng cấp hiểu biết bản thân. 
  • Chăm chỉ làm bài tập về nhà từ cơ bản đến nâng cao.
  • Tự tổ chức học nhóm với bạn bè.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About