ta.png

[PDF] Ngữ Pháp Và Từ Vựng Trọng Điểm Ôn Thi HK1 Tiếng Anh Vũ Mai Phương

[PDF] Ngữ Pháp Và Từ Vựng Trọng Điểm Ôn Thi HK1 Tiếng Anh Vũ Mai Phương

[PDF] Ngữ Pháp Và Từ Vựng Trọng Điểm Ôn Thi HK1 Tiếng Anh Vũ Mai Phương


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

- Ngữ pháp và từ vựng trọng điểm ôn thi học kì I

- 15 đề thi cuối học kì 1 hay nhất, dễ trúng tủ nhất

- 35 bài đọc điền – đọc hiểu trọng tâm

Ebook: Ngữ pháp và từ vựng trọng điểm ôn thi học kì I là cuốn đầu tiên được cô gửi tới các em, bao

gồm các nội dung chính:

▪ Hệ thống kiến thức Ngữ pháp học kì 1

▪ Bảng Hệ thống từ vựng trọng điểm học kì 1

▪ 125 câu hỏi Từ vựng hay nhất, dễ trúng tủ nhất (Có giải chi tiết)

▪ 125 câu hỏi Ngữ pháp trọng điểm, bao phủ Ngữ pháp học kì 1 (Có giải chi tiết)


Post a Comment

Previous Post Next Post

About