[PDF] Các Chuyên Đề Ngữ Văn 9

[PDF] Các Chuyên Đề Ngữ Văn 9

[PDF] Các Chuyên Đề Ngữ Văn 9


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín  

CHUYÊN ĐỀ 1: VĂN HỌC TRUNG ĐẠI
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
(Nguyễn Dữ )
I. Tác phẩm
1. Tác giả Nguyễn Dữ
- Là gương mặt nổi bật cuả văn học VN thế kỉ XVI
- Quê ở Hải Dương, chưa rõ năm sinh, năm mất, là học trò xuất sắc của Nguyễn Bỉnh
Khiêm.
- Sống trong cảnh chế độ phong kiến mục nát, “dông bão nổ trăm miền”, xã hội là cái “vực
thẳm đời nhân loại” chỉ thấy “bóng tối đùn ra trận gió đen”, nên sau khi đỗ hương cống,
Nguyễn Dữ chỉ làm quan một năm rồi lui về ở ẩn. Đó là hình thức bày tỏ thái độ chán nản
trước thời cuộc của một trí thức tâm huyết nhưng sinh ra không gặp thời
.
2. Tác phẩm “Truyền kì mạn lục”
a. Thể loại
- Truyền kì là thể văn xuôi trung đại, phản ánh các yếu tố kì lạ, hoang đường, trong truyện
thế giới cõi âm và con người có sự tương giao với nhau.
b. Truyền kì mạn lục
-Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ (chi chép tản mạn những điều kì lạ được lưu truyền)
được viết bằng chữ Hán ra đời vào nửa đầu thế kỷ XVI, tập truyện được khai thác từ các
truyện cổ dân gian và các truyền thuyết lịch sử, dã sử của Việt Nam từ các thời kì Lí, Trần,
Hồ, Lê Sơ…
- Nội dung chính: Lấy xưa nói nay, lấy ảo để nói thực, lấy âm để nói dương, nhằm phơi
bày, vạch trần phê phán hiện thực xã hội

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About