ta.png

[PDF] 130 Đề Thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 9 Phần Nghị Luận

[PDF] 130 Đề Thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 9 Phần Nghị Luận

[PDF] 130 Đề Thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn 9 Phần Nghị Luận


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Văn bản Học thuật và Văn bản Nghệ thuật:

Phân biệt giữa văn bản học thuật (khoa học, chính trị, kinh tế) và văn bản nghệ thuật (văn xuôi, thơ).

Hiểu cấu trúc và đặc điểm của mỗi loại văn bản.

Hình Thức Biểu Đạt Văn Hóa:

Nắm vững các kỹ thuật nghệ thuật trong văn xuôi và thơ.

Hiểu ý nghĩa của các hình thức biểu đạt văn hóa như biểu tượng, hàm ẩn, so sánh, v.v.

Thực Hành Viết Văn:

Viết đoạn văn mô tả, miêu tả, luận điểm.

Phát triển kỹ năng sử dụng từ vựng phong phú và ngữ pháp chính xác.

Kiến Thức Lịch Sử Văn Hóa:

Tìm hiểu về các thời kỳ văn hóa lịch sử, văn hóa dân gian.

Đọc và hiểu các tác phẩm văn hóa truyền thống.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About