ta.png

[PDF] 10 Đề Ôn Thị Môn Toán THPT Chinh Phục Bức Phá - Thầy Nam Pro

[PDF] 10 Đề Ôn Thị Môn Toán THPT Chinh Phục Bức Phá - Thầy Nam Pro

[PDF] 10 Đề Ôn Thị Môn Toán THPT Chinh Phục Bức Phá - Thầy Nam Pro


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Một học sinh A khi đủ 18 tuổi được cha mẹ cho 200000000VNĐ. Số tiền này được bảo quản

trong ngân hàng MSB với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi học xong

4 năm đại học. Biết rằng khi đủ 22 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là 243 101 250VNĐ. Vậy

lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng MSB là bao nhiêu?

A. 8% . B. 7% . C. 6% D. 5%.

Câu 17: Cho hàm số f x ax bx cx d a b c d ( ) = + + +  3 2 ( , , , ). Đồ thị của hàm số y f x = ( ) như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 4 0 f x ( )− = là


Post a Comment

Previous Post Next Post

About