[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)

 [PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 5)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1.

Mặt phẳng   P có một vectơ pháp tuyến là n   1; 2;3 

 Chọn đáp án B.

Câu 2.

Từ bảng biến thên ta có hàm số đồng biến trên các

 Chọn đáp án D.

Câu 3.

Dựa vào đồ thị, suy ra điểm cực tiểu của hàm số là

 Chọn đáp án B.

Câu 4.

 Chọn đáp án D.

Câu 5.

 Chọn đáp án C.

Câu 6.

 Chọn đáp án B.

Câu 7.

 Chọn đáp án A.

Câu 8.

 Chọn đáp án B.

Câu 9.

 Chọn đáp án B.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX