Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số

Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số

Chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ.

I – LÝ THUYẾT.
II – BÀI TẬP MINH HỌA.
+ Dạng 1. Xác định toạ độ giao điểm của hai đồ thị.
+ Dạng 2. Biện luận số giao điểm của hai họ đồ thị.
+ Dạng 3. Số giao điểm và tính chất giao điểm của hai họ đồ thị.
CHÚ Ý: MỘT SỐ BÀI TOÁN QUAN TRỌNG.
+ Bài toán 1. Xác định tham số để đồ thị hàm số (C). y = ax3 + bx2 + cx + d (a khác 0) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
+ Bài toán 2. Xác định tham số để đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c (a khác 0) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

III – BÀI TẬP TỰ LUYỆN. 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX