ta.png

CHIA SẺ KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA VĂN - 2024 - CÔ SƯƠNG MAI

CHIA SẺ KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  VĂN - 2024 - CÔ SƯƠNG MAI

CHIA SẺ KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  VĂN - 2024 - CÔ SƯƠNG MAI


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


CHIA SẺ KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - 2024 - CÔ SƯƠNG MAI

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - 2024 - CÔ SƯƠNG MAI

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆU
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU - NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
101. KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
21. Kĩ năng làm bài đọc hiểuLINK
32. Luyện đề đọc hiểu 01LINK
43. Luyện đề đọc hiểu 02LINK
54. Luyện đề đọc hiểu 03LINK
602. KĨ NĂNG LÀM BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
71. Kĩ năng làm bài Nghị luận xã hộiLINK
82. Luyện đề NLXH 01LINK
93. Luyện đề NLXH 02LINK
104. Luyện đề NLXH 03LINK
1103.Luyện Đề Đọc Hiểu - Nghị Luận Xã Hội
1201.Luyện đề đọc hiểu NLXH 01LINK
1302. Luyện đề đọc hiểu NLXH 02LINK
PHẦN 2 : TÁC PHẨM THƠ
101.Đặc Trưng Thể Loại Thơ
21. Đặc trưng thể loại thơLINKLINK
302.Phân Tích Tác Phẩm Tây Tiến
401. Phân tích Tây Tiến Buổi 01LINK
502. Phân tích Tây Tiến Buổi 02LINK
603. Phân tích Tây Tiến Buổi 03LINK
704. Đề luyện Tây Tiến 01LINK
805. Đề luyện Tây Tiến 02LINK
903.Phân Tích Tác Phẩm Việt Bắc
1001. Phân tích Việt Bắc Buổi 01LINK
1102. Phân tích Việt Bắc Buổi 02LINK
1203. Phân tích Việt Bắc Buổi 03LINK
1304. Phân tích Việt Bắc Buổi 04LINK
1405. Đề luyện Việt Bắc 01LINK
1506. Đề luyện Việt Bắc 02LINK
1604.Phân Tích Tác Phẩm Đất Nước
171. Phân tích Đất Nước Buổi 01LINK
182. Phân tích Đất Nước Buổi 02LINK
193. Phân tích Đất Nước Buổi 03LINK
204. Đề luyện Đất NướcLINK
2105.Phân Tích Tác Phẩm Sóng
221. Phân tích Sóng Buổi 01LINK
232. Phân tích Sóng Buổi 02LINK
243. Phân tích Sóng Buổi 03LINK
254. Đề luyện sóngLINK
PHẦN 3 : TÁC PHẨM KÍ
101.Đặc Trưng Thể Loại KÍ
21. Đặc trưng thể loại kíLINKLINK
302.Phân tích tác phẩm" Người lái đò sống đà"
41. Đọc phân tích Người lái đò Sông ĐàLINK
52. Phân tích “Người lái đò Sông Đà” – buổi 01LINK
63. Phân tích “Người lái đò Sông Đà” – buổi 02LINK
74. Phân tích “Người lái đò Sông Đà” – buổi 03LINK
85. Đề luyện “Người lái đò Sông Đà” 01LINK
96. Đề luyện “Người lái đò Sông Đà” 02LINK
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

Post a Comment

Previous Post Next Post

About