[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Lượng

[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Lượng

[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Lượng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cuốn sách được cấu trúc như sau:

Phần 1 Phân tích đề minh hoa và phương pháp ôn luyện tư duy

Phần 2. Hệ thống đề luyện

Phần 3. Đáp án và phân tích đáp án

Dựa trên cấu trúc và nội dung cuốn sách, có thể nhân ra một số ưu điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất Đây là một trong số ít những cuốn sách luyện đề được xây dựng trên cơ sở phân tích một cách khoa học, tỉ mỉ đề minh hoa đánh giá năng lực phần tư duy định lượng của Trung tâm khảo thí đại học quốc gia Hà Nội.

Thứ hai hệ thống đề luyện trong sách đáp ứng tốt ưu về số lượng và chất lượng để giáo viên và học sinh có thể hình dung một cách sơ bộ những dạng bài, kiểu bài khác nhau trong ngân hàng đề thi đánh giá năng lực.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About