[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Tính

[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Tính

[PDF] Hướng Dẫn Luyện Đề Ôn Thi ĐGNL - Tư Duy Định Tính


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cuốn sách được cấu trúc thành ba phần:

Phần 1: Phân tích đề minh họa và kĩ năng giải đề. Phần này tập trung phân tích làm rõ cấu trúc 02 đề minh họa bài thi đánh giá năng lực phần Tư duy định tính.

Phần 2: Hệ thống luyện đề. Phần này tập hợp 15 đề với gần 1000 câu hỏi thuộc các dạng bài khác nhau.

Phần 3: Đáp án và phân tích đáp án. Phần ba không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cụ thể đáp án cho từng câu hỏi mà còn có phần giải thích chi tiết đáp án cho 30% số lượng câu hỏi trong đề (bao gồm những câu hỏi  thuộc mức độ khó), nhằm giúp học sinh có cách tư duy phù hợp và chính xác hơn khi lựa chọn đáp án.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About