[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2

[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2

[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Bộ sách Destination Grammar & Vocabulary tập trung vào hai thành phần cơ bản của mỗi hệ thông ngôn ngữ – ngữ pháp và từ vựng, được sắp xếp xen kẽ luân phiên nhau. Cụ thể, sách gồm:

  • Destination B1: 42 Units, 14 Review Tests và 2 Progress Tests.

  • Destination B2: 28 Units, 14 Review Tests và 2 Progress Tests.

  • Destination C1 & C2: 26 Units, 13 Review Tests và 2 Progress Tests.


1 Comments

Previous Post Next Post

About