[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2

[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2

[PDF] IELTS Destination Grammar & Vocabulary B1, B2, C1 & C2


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Bộ sách Destination Grammar & Vocabulary tập trung vào hai thành phần cơ bản của mỗi hệ thông ngôn ngữ – ngữ pháp và từ vựng, được sắp xếp xen kẽ luân phiên nhau. Cụ thể, sách gồm:

  • Destination B1: 42 Units, 14 Review Tests và 2 Progress Tests.

  • Destination B2: 28 Units, 14 Review Tests và 2 Progress Tests.

  • Destination C1 & C2: 26 Units, 13 Review Tests và 2 Progress Tests.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX