[PDF] Tổng hợp lý thuyết khối đa diện và thể tích khối đa diện

[PDF] Tổng hợp lý thuyết khối đa diện và thể tích khối đa diện

[PDF] Tổng hợp lý thuyết khối đa diện và thể tích khối đa diện


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Chủ đề 01. HÌNH ĐA DIỆN – KHỐI ĐA DIỆN.
Chủ đề 02. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
+ Dạng 1.1. Chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
+ Dạng 1.2. Chóp có mặt bên vuông góc với đáy
+ Dạng 1.3. Chóp đều
+ Dạng 1.4. Tỷ số thể tích
+ Dạng 1.5. Tổng hiệu thể tích
Chủ đề 03. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ.
+ Dạng 2.1. Thể tích lăng trụ đứng
+ Dạng 2.2. Thể tích lăng trụ xiên
+ Dạng 2.3. Thể tích khối lập phương – khối hộp
+ Dạng 2.4. Khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ
+ Dạng 2.5. Max – min thể tích

 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX