[PDF] Tự Học Toàn Diện Hoá Học Lớp 8 Cơ Bản Đến Nâng Cao

[PDF] Tự Học Toàn Diện Hoá Học Lớp 8 Cơ Bản Đến Nâng Cao

[PDF] Tự Học Toàn Diện Hoá Học Lớp 8 Cơ Bản Đến Nâng Cao


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Để hướng dẫn hoc tập môn hoá học cho các bạn học sinh, nhóm tác giải đã kết hợp với megabook cho ra đời bộ sách Tự học toàn diện môn Hoá Học.

Bộ sách hướng dẫn các bạn  học sinh luyện tập môn hoá học đạt hiệu quả cao nhất, và mong muốn sẽ gieo mầm sự yêu thích môn hoá trong những năm học lớp 8 và lớp 9. 

Nội dung bộ sách được trình bày theo các chuyên đề học tập, kèm bài tập vậndungj và đề kiểm tra đánh giá năng lực giúp tự kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của mình.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About