ta.png

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 3

 [PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 3

[PDF] Tổng Ôn Toàn Diện Lý Thuyết Hoá Học THPT Nguyễn Anh Phong Phần 3


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Dưới đây là một ví dụ cụ thể về phản ứng oxi-hoá khử:

Ví dụ: Phản ứng giữa axit clohiđric (HCl) và kim loại kẽm (Zn):

Bước 1: Xác định số oxi-hoá của từng nguyên tố:

  • HCl: Cl có số oxi-hoá -1 (vì H có số oxi-hoá +1).
  • Zn: Zn có số oxi-hoá 0.

Bước 2: Xác định chất bị oxi-hoá và chất bị khử:

  • Chất bị oxi-hoá: Cl trong HCl.
  • Chất bị khử: Zn.

Bước 3: Viết phương trình phản ứng oxi-hoá khử: Zn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_2_{(aq)} + H_2_{(g)}

Bước 4: Kiểm tra và cân bằng phản ứng:

  • Tổng số oxi-hoá của chất bị oxi-hoá (2 × -1) bằng tổng số oxi-hoá của chất bị khử (0).

Phản ứng trên mô tả quá trình oxi-hoá của Zn và khử của Cl trong HCl. Zn bị oxi-hoá thành 2+

, còn Cl bị khử từ -1 về 0. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About