ta.png

[PDF] Phương pháp giải toán trắc nghiệm số phức – Nguyễn Ngọc Dũng

[PDF] Phương pháp giải toán trắc nghiệm số phức – Nguyễn Ngọc Dũng

[PDF] Phương pháp giải toán trắc nghiệm số phức – Nguyễn Ngọc DũngMua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Chương 4 Số phức Trang 3.
1 Số phức và các phép toán trên tập số phức 3.
2 Phương trình trên tập số phức 10.
3 Biểu diễn hình học của số phức 23.
4 Bài toán quỹ tích 27.

5 Cực trị trong số phức 38. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About